Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 
BBlogger   Facebook   YouTube   Newsletter   EN   HU   DE   JP
Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 

L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
Optolong   OpLeNhance
209.00 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
Castell   Duhc1
48.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD2
172.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Castell   Duhc2
69.00 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Castell   Doiii2
75.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Optolong   OpSHO65CCD-31
419.90 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
Castell   Doiii1
56.90 EUR  
Castell CLS Filter 2"
Castell   Dcls2
69.00 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIII2
199.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD6
199.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD1
116.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
Optolong   OpH7CCD1
102.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHC2
199.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
Castell   Dhbeta2
121.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHC
99.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHCE
65.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD6
199.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaOIII
95.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
Castell   Dhbeta1
82.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpOIII7CCD1
154.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsH06CCD
199.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
Castell   Dcls1
48.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD316
249.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD366
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
Baader   BA2459453
331.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLSCCD2
199.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
Optolong   OpH7CCD2
225.90 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaUHC
79.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLSCCD
99.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD316
249.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD31
159.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsSII06CCD36
299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsH06CCD36
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
Baader   BA2458434V
305.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
Baader   BA2458429V
304.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
Baader   BaUHC2
135.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
Astronomik   AsHbCCD2
251.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLS2
159.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
Baader   BA2459462
525.00 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
Hutech   idas-LPSD1-48
255.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD
129.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
Astronomik   AsHb
99.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIII
99.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaHb
115.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpOIII12CCD1
98.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
Orion   OrionUHC
79.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsH12CCD
129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD
129.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLS
69.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
Baader   BA2459461
335.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
Baader   BA2459451
257.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
Baader   BA2458434T
238.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
Baader   BA2458429T
236.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
Baader   BaHa17
135.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
Baader   BaOIIICCD8-1
125.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaSII
112.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpSII7CCD1
154.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpH12CCD1
99.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpSII12CCD1
98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD31
159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsH12CCD31
159.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
Baader   BA2459452
289.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
Baader   BA2458434U
269.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
Baader   BA2458429U
268.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
Optolong   OpH7CCD-31
152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsH12CCD36
170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD36
170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsSIICCD36
170.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
Baader   BA2459466
392.00 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
Optolong   OpSHO65CCD-36
485.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
Optolong   OpH7CCD-36
148.90 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHCE2
112.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD26
469.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD2
299.00 EUR  
H-Beta Filter 2"
Astronomik   AsHb2
199.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
Baader   BaOIII2
165.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpOIII7CCD2
222.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsH06CCD2
469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsSIICCD26
469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsH12CCD2
299.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsSIICCD2
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
Baader   BA2459454
395.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
Baader   BA2458434W
365.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
Baader   BA2458429W
362.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
Baader   BaHa27
210.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Baader   BaSII2
157.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
Castell   Dhalpha2
119.90 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
Hutech   idas-LPSD2-48
255.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpSII7CCD2
197.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Optolong   OpSII12CCD2
158.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
Optolong   OpCS77
179.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
Optolong   OpCS82
188.00 EUR  
OpLeNhance  (Optolong)   209.00 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
Duhc1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
OpLproCCD2  (Optolong)   172.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Duhc2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Doiii2  (Castell)   75.90 EUR  
Castell O-III Filter 2"
OpSHO65CCD-31  (Optolong)   419.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Doiii1  (Castell)   56.90 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
Dcls2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell CLS Filter 2"
AsOIII2  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
AsSIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
OpLproCCD1  (Optolong)   116.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
OpH7CCD1  (Optolong)   102.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
AsUHC2  (Astronomik)   199.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Dhbeta2  (Castell)   121.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
AsUHC  (Astronomik)   99.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
AsUHCE  (Astronomik)   65.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
AsOIIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
BaOIII  (Baader)   95.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
Dhbeta1  (Castell)   82.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
OpOIII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
AsH06CCD  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
Dcls1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
AsOIIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
AsOIIICCD366  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
BA2459453  (Baader)   331.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
AsCLSCCD2  (Astronomik)   199.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
OpH7CCD2  (Optolong)   225.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
BaUHC  (Baader)   79.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
AsCLSCCD  (Astronomik)   99.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
AsSIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
AsSIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
AsSII06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
AsH06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
BA2458434V  (Baader)   305.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
BA2458429V  (Baader)   304.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
BaUHC2  (Baader)   135.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
AsHbCCD2  (Astronomik)   251.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
AsCLS2  (Astronomik)   159.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
BA2459462  (Baader)   525.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
idas-LPSD1-48  (Hutech)   255.00 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
AsOIIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
AsHb  (Astronomik)   99.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
AsOIII  (Astronomik)   99.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
BaHb  (Baader)   115.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
OpOIII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
OrionUHC  (Orion)   79.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
AsH12CCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
AsSIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsCLS  (Astronomik)   69.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
BA2459461  (Baader)   335.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
BA2459451  (Baader)   257.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
BA2458434T  (Baader)   238.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
BA2458429T  (Baader)   236.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
BaHa17  (Baader)   135.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
BaOIIICCD8-1  (Baader)   125.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
BaSII  (Baader)   112.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
OpSII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
OpH12CCD1  (Optolong)   99.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
OpSII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsOIIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
AsH12CCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
BA2459452  (Baader)   289.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
BA2458434U  (Baader)   269.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
BA2458429U  (Baader)   268.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
OpH7CCD-31  (Optolong)   152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
AsH12CCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
AsOIIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
AsSIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
BA2459466  (Baader)   392.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
OpSHO65CCD-36  (Optolong)   485.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
OpH7CCD-36  (Optolong)   148.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
AsUHCE2  (Astronomik)   112.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
AsOIIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
AsOIIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
AsHb2  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Beta Filter 2"
BaOIII2  (Baader)   165.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
OpOIII7CCD2  (Optolong)   222.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
AsH06CCD2  (Astronomik)   469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
AsSIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
AsH12CCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
AsSIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
BA2459454  (Baader)   395.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
BA2458434W  (Baader)   365.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
BA2458429W  (Baader)   362.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
BaHa27  (Baader)   210.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
BaSII2  (Baader)   157.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Dhalpha2  (Castell)   119.90 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
idas-LPSD2-48  (Hutech)   255.00 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
OpSII7CCD2  (Optolong)   197.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
OpSII12CCD2  (Optolong)   158.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
OpCS77  (Optolong)   179.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
OpCS82  (Optolong)   188.00 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
 KALENDARIUM
2020-04-24
BirdExperience mit LACERTA Beteilugung in Illmitz am Neusiedlersee (24-26. April)
mehr Infos

2020-05-09
ATT Essen: Europas größte Astronomie Börse überhaupt! LACERTA stellt aus.
mehr Infos

2020-08-13
UNGARISCHES ASTROCAMP (MTT = Meteor Teleskop Treffen) mit gewöhnlich über 400 Teilnehmer in Tarján in Ungarn (bis 16. Aug. LACERTA ist als Sponsor und Aussteller dabei
mehr Infos

2020-09-03
IWA Nürnberg
mehr Infos

2020-09-12
AME2020, ASTROMESSE in Villingen-Schwenningen (DE), wir nehmen teil!
mehr Infos