Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 
BBlogger   Facebook   YouTube   Newsletter   EN   HU   DE   JP
Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 

Castell UHC Filter 1,25"
Castell   Duhc1
48.00 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
Optolong   OpLeNhance
209.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD2
172.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Castell   Duhc2
69.00 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Castell   Doiii2
74.00 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
Castell   Doiii1
52.00 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Optolong   OpSHO65CCD-31
419.90 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIII2
199.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
Castell   Dcls1
48.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
Optolong   OpH7CCD1
102.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
Baader   BA2459453
331.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
Optolong   OpH7CCD2
225.90 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHCE
65.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaOIII
95.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
Castell   Dhbeta1
82.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpOIII7CCD1
154.90 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD6
199.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD1
116.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD316
249.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsSII06CCD36
299.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD366
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
Baader   BA2458434V
305.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
Baader   BA2458429V
304.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHC2
199.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
Castell   Dhbeta2
121.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpOIII7CCD2
222.90 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLSCCD2
199.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
Baader   BA2459462
525.00 EUR  
Castell CLS Filter 2"
Castell   Dcls2
69.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHC
99.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaUHC
79.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD6
199.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsH06CCD
199.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLSCCD
99.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
Baader   BA2459461
335.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
Baader   BA2459451
257.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
Baader   BA2458434T
238.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
Baader   BA2458429T
236.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
Baader   BaOIIICCD8-1
125.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD316
249.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
Baader   BA2459452
289.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
Baader   BA2458434U
269.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
Baader   BA2458429U
268.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsH06CCD36
299.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
Baader   BA2459466
392.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
Baader   BaUHC2
135.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
Astronomik   AsHbCCD2
251.00 EUR  
H-Beta Filter 2"
Astronomik   AsHb2
199.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLS2
159.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
Baader   BA2459454
395.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
Baader   BA2458434W
365.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
Baader   BA2458429W
362.00 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
Hutech   idas-LPSD1-48
255.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpSII7CCD2
197.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD
129.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
Astronomik   AsHb
99.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIII
99.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaHb
115.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpOIII12CCD1
98.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
Orion   OrionUHC
79.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsH12CCD
129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD
129.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLS
69.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
Baader   BaHa17
135.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaSII
112.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpSII7CCD1
154.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpH12CCD1
99.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpSII12CCD1
98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD31
159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsH12CCD31
159.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD31
159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
Optolong   OpH7CCD-31
152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsH12CCD36
170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD36
170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsSIICCD36
170.00 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
Optolong   OpSHO65CCD-36
485.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
Optolong   OpH7CCD-36
148.90 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHCE2
112.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD26
469.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD2
299.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
Baader   BaOIII2
165.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsH06CCD2
469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsSIICCD26
469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsH12CCD2
299.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsSIICCD2
299.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
Baader   BaHa27
210.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Baader   BaSII2
157.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
Castell   Dhalpha2
119.90 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
Hutech   idas-LPSD2-48
255.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Optolong   OpSII12CCD2
158.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
Optolong   OpCS77
179.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
Optolong   OpCS82
188.00 EUR  
Duhc1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
OpLeNhance  (Optolong)   209.00 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
OpLproCCD2  (Optolong)   172.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Duhc2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Doiii2  (Castell)   74.00 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Doiii1  (Castell)   52.00 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
OpSHO65CCD-31  (Optolong)   419.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
AsOIII2  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
Dcls1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
OpH7CCD1  (Optolong)   102.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
BA2459453  (Baader)   331.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
OpH7CCD2  (Optolong)   225.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
AsUHCE  (Astronomik)   65.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
BaOIII  (Baader)   95.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
Dhbeta1  (Castell)   82.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
OpOIII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
AsSIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
OpLproCCD1  (Optolong)   116.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
AsOIIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
AsSII06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
AsOIIICCD366  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
BA2458434V  (Baader)   305.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
BA2458429V  (Baader)   304.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
AsUHC2  (Astronomik)   199.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Dhbeta2  (Castell)   121.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
OpOIII7CCD2  (Optolong)   222.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
AsCLSCCD2  (Astronomik)   199.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
BA2459462  (Baader)   525.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
Dcls2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell CLS Filter 2"
AsUHC  (Astronomik)   99.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
BaUHC  (Baader)   79.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
AsOIIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
AsH06CCD  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
AsCLSCCD  (Astronomik)   99.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
BA2459461  (Baader)   335.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
BA2459451  (Baader)   257.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
BA2458434T  (Baader)   238.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
BA2458429T  (Baader)   236.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
BaOIIICCD8-1  (Baader)   125.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
AsSIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
BA2459452  (Baader)   289.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
BA2458434U  (Baader)   269.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
BA2458429U  (Baader)   268.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
AsH06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
BA2459466  (Baader)   392.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
BaUHC2  (Baader)   135.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
AsHbCCD2  (Astronomik)   251.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
AsHb2  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Beta Filter 2"
AsCLS2  (Astronomik)   159.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
BA2459454  (Baader)   395.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
BA2458434W  (Baader)   365.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
BA2458429W  (Baader)   362.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
idas-LPSD1-48  (Hutech)   255.00 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
OpSII7CCD2  (Optolong)   197.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
AsOIIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
AsHb  (Astronomik)   99.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
AsOIII  (Astronomik)   99.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
BaHb  (Baader)   115.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
OpOIII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
OrionUHC  (Orion)   79.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
AsH12CCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
AsSIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsCLS  (Astronomik)   69.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
BaHa17  (Baader)   135.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
BaSII  (Baader)   112.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
OpSII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
OpH12CCD1  (Optolong)   99.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
OpSII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsOIIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
AsH12CCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
AsSIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
OpH7CCD-31  (Optolong)   152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
AsH12CCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
AsOIIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
AsSIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
OpSHO65CCD-36  (Optolong)   485.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
OpH7CCD-36  (Optolong)   148.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
AsUHCE2  (Astronomik)   112.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
AsOIIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
AsOIIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
BaOIII2  (Baader)   165.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
AsH06CCD2  (Astronomik)   469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
AsSIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
AsH12CCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
AsSIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
BaHa27  (Baader)   210.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
BaSII2  (Baader)   157.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Dhalpha2  (Castell)   119.90 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
idas-LPSD2-48  (Hutech)   255.00 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
OpSII12CCD2  (Optolong)   158.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
OpCS77  (Optolong)   179.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
OpCS82  (Optolong)   188.00 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
 KALENDARIUM