Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 
BBlogger   Facebook   YouTube   Newsletter   EN   HU   DE   JP
Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 

Lacerta SPLER 18mm Super Planetary Okular
-Lacerta   FleaMarket-SPL18-06131543
69.90 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG H-alpha (12nm) CCD Filter (Fullformat EOS-clip) - wird nicht mehr hergestellt
Optolong   FleaMarket-OpH12CCDeosFF-01211227
169.00 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG H-alpha (7nm) CCD Filter (NIKON-7000-clip)- wird nicht mehr hergestellt
Optolong   FleaMarket-OpH7CCDni7-01211224
139.00 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG OWB (Original White Balance) Filter (NIKON-7000-clip) - wird nicht mehr hergestellt
Optolong   FleaMarket-OpOWBni7-01211221
59.00 EUR  
FleaMarket-SPL18-06131543  (-Lacerta)   69.90 EUR  
Lacerta SPLER 18mm Super Planetary Okular
FleaMarket-OpH12CCDeosFF-01211227  (Optolong)   169.00 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG H-alpha (12nm) CCD Filter (Fullformat EOS-clip) - wird nicht mehr hergestellt
FleaMarket-OpH7CCDni7-01211224  (Optolong)   139.00 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG H-alpha (7nm) CCD Filter (NIKON-7000-clip)- wird nicht mehr hergestellt
FleaMarket-OpOWBni7-01211221  (Optolong)   59.00 EUR  
AUSVERKAUF (NEUWARE): OPTOLONG OWB (Original White Balance) Filter (NIKON-7000-clip) - wird nicht mehr hergestellt
 KALENDARIUM